Tillsyn av factoringbolagTillsyn av factoringbolag och finansbolag

Finansinspektionen är en myndighet med tillsyn över bolag som bedriver finansieringsverksamhet. Det som är gemensamt för bolagen under tillsyn är att de räknas som banker eller kreditinstitut. Finansinspektionen beräknar att det finns drygt 4000 bolag som omfattas av deras tillsyn. Finansbolagen behöver efterleva en rad regleringar som bl.a. kapitaltäckning och en rad förordningar från EU.

Tillsyn av factoringbolag?

Men hur hanterar finansinspektionen tillsynen av finansbolag som erbjuder factoring men som inte bedriver bank eller kreditinstitut?  Det finns idag ca 100- tal finansbolag som erbjuder olika former av factoringlösningar men som inte agerar bank eller kreditinstitut.  Dessa factoringbolagen omfattas då inte av finansinspektionens tillsyn.

Däremot är alla factoringbolagen skyldiga att vara registrerade hos finansinspektionen. Det förekommer en rad andra regleringar så som skatterättsliga och konsumenträttsliga krav som factoringbolagen skall efterleva. Factoringbolagen är även skyldiga att uppfylla förordning som reglerar penningtvätt och finansiering av terrorism. Factoringbolagen får inte ha personer som är dömda för ekonomisk brottslighet i styrelsen eller som ägare. Factoringbolagen behöver även dokumentera alla sina transaktioner och ha all kunddokumentation på plats. Factoringbolagen brukar därför tillsätta en centralt funktionsansvarig på bolaget som hanterar dessa frågor och vid olägenheter rapporterar factoringbolaget detta till finanspolisen, en enhet som ligger under riskpolisen.

Kvalitetssäkrandet av factoringbolag

Qvido är en marknadsplats där en företagare kan ta del av olika prisvillkor och finansieringslösningar från svenska etablerade factoringbolag. Qvido kvalitetssäkra och utvärdera regelbundet de olika factoringbolagen avseende både tjänsteutbudet och kundhanteringen. Inför att ett factoringbolag ansluter sig till Qvido så säkerställs att ägarna och styrelsen i factoringbolaget inte är dömda för ekonomisk brottslighet.  Qvido genomför även regelbundna uppföljningar med factoringbolagens kunder med syfte att säkerställa kundnöjdhet och efterlevnad av utlovad factoringhantering.

Ökat behov hos företag  att utvärdera factoringlösningar

De senaste åren av ekonomisk instabilitet har påverkat den finansiella marknaden. Qvido upplever att svenska banker blivit mer försiktiga i att erbjuda entreprenörer och mindre nystartade bolag likviditetslösningarna i form av checkkredit, fakturabelåning och företagslån. Detta har försvårat likviditeten för en del bolag som är i kraftig tillväxt och haft ett stort behov av att stärka kapitalbehov under månader med hög försäljning. Därför upplever Qvido att likviditetslösningar som erbjudits av factoringbolag kommit väl till pass och blivit ett allt mer populärt alternativ till svenska företagare. Genom att konkurrensutsätta finansvolgen och deras erbjudande via Qvido.se så kan företag få tillgång till bättre och mer kundanpassade factoringvillkor.

← Tillbaka till alla inlägg

Få kostnadsfri rådgivning idag!