Sälja fakturor med Qvido – Guide till vad som är viktigt vid fakturaförsäljning

Att sälja fakturor till banker och finansbolag är generellt en enkel metod för att frigöra kapital för att hantera allt från större engångskostnader till investeringar. 

Sälja fakturorQvido.se möjliggör för små- och medelstora företag att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för att hantera det kortsiktiga kassaflödet genom att sälja sina fakturor till finansbolaget som ger bäst villkor. Många kunder har ofta valt att i ett senare skede ingå i ett mer långsiktigt avtal för att säkerställa att ett och samma låga pris erbjuds när behovet av att frigöra likviditet uppstår.

Direkt efter ett anbudsförfarande kan ert företag börja skicka fakturor till finansbolaget som givit er bästa anbudet och därmed fått er som kund. För att en utbetalning skall ske till ert konto, brukar finansbolagen utföra en leveranskontroll. Detta utförs för att säkerställa att varan/tjänsten levererats till kundens belåtenhet och att det ej ligger en dispyt. Många gånger kan detta kännas som ett jobbigt och krävande moment, dock är det framför allt för att slippa framtida problem som steget utförs.

Om du anger mer uppgifter och information om företaget, deras gäldenärer (kunder) samt definiera behovet av att sälja fakturor kan Qvido.se skräddarsy er förfrågan och därmed säkerställa att ni snabbt och enkelt erhåller marknadens bästa pris och villkor. Flertalet av våra kunder har sparat mellan 30-50% på avgiften för att sälja fakturor och dessutom har de fått en riktigt bra lösning via Sveriges ledande finansbolag.


4 Viktiga punkter om fakturaförsäljning1 Factoring betyder frigörning av rörelsekapital
2 Kostnad: 5-10% av fakturans värde
3 Populärt inom byggbranschen, tjänstesektorn, vårdsektorn och för mediaföretag
4 Cash flow – Kassaflöde

Ingående förklaring på vad det innebär för ditt företag att sälja fakturor

Ordet factoring blir allt vanligare, men vad betyder det egentligen? Begreppet factoring rymmer några olika tjänster som gör det möjligt för företag att snabbt frigöra sitt rörelsekapital genom en försäljning av sina fakutar eller belåna sina fakturor. På så sätt slipper man invänta betalning från kunderna och får pengar i verksamheten omedelbart.

Det kan finnas olika anledningar till att man behöver snabba pengar och därför väljer att sälja sina fakturor. Företagets storlek, expansionsskede och liknande kan vara faktorer som påverkar när det är lämpligt att använda sig av factoring.

Ett företag som är i uppstartsskede har kanske inte ett så stort rörelsekapital och kan därför vara helt beroende av att få pengar i kassan direkt istället för att invänta betalningarna av fakturorna. Man får oftast pengarna inom några få dagar, medan en faktura oftast har runt 30 dagars kredittid, vilket än en gång visar på fördelen av denna finansiella tjänst. För det lilla företaget kan dessa 30 dagar vara en mycket lång tid och ibland händer det också att en faktura inte betalas i tid. Då blir det ytterligare väntan, samtidigt som man också måste hantera påminnelser, bevakning av betalningar och eventuella krav. När man säljer en faktura får man, som nämnts, tillgång till pengarna direkt och man behöver inte ta hand om fakturahanteringen. Factoringföretaget sköter då både utskick av faktura, bevakning och matchning av betalningar samt all eventuell kravhantering.

Men, det är naturligtvis inte bara nystartade företag som kan ha nytta av att sälja fakturor. Under sämre tider, när företagets likviditet inte är så stark kan det också vara ett bra sätt att få extra kapital, snabbt och enkelt. Om man ser att det rörelsekapital som finns i företaget inte kommer att räcka till, men vet att man har belopp bundet i fakturor, är försäljningen ett sätt att få loss dessa pengar, och slippa att ta ett lån för att lösa situationen.

Det kostar att sälja fakturor

Sälja fakturor kostnadÄven om fakturaförsäljning kan vara ett bra sätt att omsätta fakturorna i pengar, när man snabbt behöver öka företagets likviditet, ska man vara medveten om att det också kostar pengar att utnyttja denna tjänst. Factoringföretagen har ju sin inkomst av att köpa fakturor, och denna inkomst är det säljaren som betalar. Kostnaden för att sälja en faktura varierar. Dels beror det på vilket factoringbolag man väljer, men också på det egna företagets, och kundernas, kreditvärdighet. Den som köper en faktura tar ju oftast också över risken att inte få in pengar, om inte kunden betalar.

Men, man kan också sälja fakturor med regress, det vill säga att säljaren köper tillbaka de fakturor som inte betalas i tid. Detta minskar factoringbolagets risk, och kostar därför lite mindre än att sälja utan regress. Det vanliga är att man, efter att factoringbolaget prövat kreditvärdigheten, avtalar om hur stor andel av fakturavärdet som betalas ut vid övertagandet. När fakturan har betalats av kunden, får man resten av pengarna, minus avgiften för tjänsten. Vanligtvis kostar det mellan 5 % och 10 % av fakturans värde att sälja. Det betyder att om ett företag har en faktura på 10 000 kr (för en utförd tjänst till sin klient) kan man få mellan 9000 kr och 9500kr vid en försäljning. Vill du läsa mer om hur du ska tänka när du väljer factoringbolag kan du göra det här.

Är man i behov av att få fram pengar snabbare än kredittiden är det alltså ett bra alternativ att sälja sina fakturor, men det är kanske inte lönsamt att hantera alla sina fakturor på detta sätt, i ett långsiktigt perspektiv, eftersom man aldrig får ut hela fakturavärdet.

Värdefull möjlighet vid speciella tillfällen

Man väljer själv när, och hur många fakturor man vill sälja och binder alltså inte upp sig för kostnader på lång sikt, bara för att man vill få snabb betalning vid vissa tillfällen. Man kan använda denna metod vid tillfälliga kriser, då det behövs snabba pengar och sköta faktureringen som vanligt för övrigt. Man kan också välja att sälja enbart vissa fakturor och för den som så vill, finns möjligheten att använda tjänsten löpande och låta factoringbolaget ta hand om företagets hela fakturaflöde. Det är helt upp till varje företag att välja hur man vill hantera sina fakturor, och hur man, till exempel, värdesätter möjligheten att slippa hantera fakturaflödet med allt vad det innebär.

Vilken bransch använder fakturaförsäljning allra mest?

FakturaförsäljningAtt använda sig av försäljning av fakturor är ganska vanligast hos de företag som har svårt att få sina fakturor betalda i tid. De branscher där det är allra vanligast att kunderna inte betalar i tid, och där företagen drabbas hårdast av dessa så kallade kundförluster är byggbranschen, vårdsektorn, tjänstesektorn och mediebranschen. Allra mest ökar de obetalda fakturorna idag inom mediebranschen.

Cash Flow viktigt för alla företag

Cash Flow, eller kassaflöde som det heter på svenska, är mycket viktigt för alla företag, och det är viktigt att flödet är så jämnt som möjligt. Kassaflödet är företagets inkomster och utgifter under en viss period. Oftast räknar man Cash Flow på en månads basis, eftersom de flesta fakturor ställs med en månads kredittid. Om man beräknar vinsten för företaget, ser man till skillnaden mellan inkomster och utgifter och utgår då från kalkylerade siffror. Cash Flow bygger på de verkliga inkomsterna och utgifterna, det vill säga att inkomsten räknas först då kunden betalat fakturan och utgiften först då betalningen av utgiften är gjord.

Se till att ha ett jämt kassaflöde

Att ett jämnt kassaflöde är viktigt förstår man, då man inser att företagets kostnader måste betalas löpande. Varken företagets anställda, hyresvärd eller leverantörer väntar med att få betalning tills pengar kommer in i kassan. Man kan inte hänvisa till att det är pengar på ingående om några veckor eller månader. Företaget måste helt enkelt ha tillgång till de pengar som behövs för att betala sina utgifter. Ett positivt Cash Flow behövs också för att företaget ska kunna göra nödvändiga investeringar.

Cash Flow

Ett negativt kassaflöde kan få ett företag att gå i konkurs även fast det gör vinst

När företagets kalkylerade inkomster inte kommer in i tid blir företagets Cash Flow begränsat och det kan ställa till stora problem. Även om företaget egentligen går med vinst, kan ett negativt kassaflöde leda till företagets undergång, om man inte kan betala sina leverantörer eller sina anställda. Ett negativt kassaflöde, när det flödar ut mer pengar ur företaget än vad som kommer in, är alltså en varningssignal även om företagets alla resultat ser bra ut. En konkurs orsakas ju alltid av att företaget inte kan betala sina skulder, vare sig det handlar om obetalda löner eller fakturor till leverantörer eller andra och eftersom dessa fakturor och andra löpande betalningar måste göras med de medel som finns och inte kan kvittas mot kalkylerade inkomster, har företagets Cash Flow en ytterst stor betydelse för både verksamhet och fortlevnad.

Öka ditt kassaflöde

Många företag försöker öka sitt Cash Flow genom att förkorta kundernas kredittid, samtidigt som de drar ut på betalning av sina egna fakturor i det längsta. Men, förkortade kredittider kan leda till sämre kundrelationer. Istället för att försämra villkoren för de egna kunderna kan man istället använda sig av factoring och sälja sina fakturor för att få in pengarna snabbare och därmed öka företagets Cash Flow.

Förbättrar man kassaflödet genom att sälja fakturor?

Du som företagare har kanske råkat ut för enstaka månader med försämrat kassaflöde. Många gånger kan detta fenomen vara återkommande eller direkt säsongsberoende. Anledningarna bakom ett försämrat kassaflöde kan vara många; ökade utgifter såsom löneutbetalningar och materialkostnader i förhållande till intäkter, längre betalningstider från vissa kunder, nya investeringar i form av maskiner. Om du befunnit dig i denna situation så är du inte ensam. Vi på Qvido har även noterat att många företagare ibland får agera bank till sina egna kunder.

Problemet skapar inte bara en avstannad verksamhet, den försämrade likviditeten påverkar även bolagets ekonomiska nyckeltal vilket i sin tur kan spilla över till ett försämrat förhandlingsutrymme med bolagets finansiärer, leverantörer och kunder. Många företagare som råkar ut för kassaflödesproblematik känner sig allt för ofta tvungna att prioritera hanteringen av fakturapåminnelser. Företagsledningen beslutar att skjuta på kostnader som inte ger direkt effekt på det försämrade kassaflödet. Viktiga aktiviteter så som försäljning, marknadsföring och investeringar i framtida kundprojekt sätts “On Hold” till att kassaflödet är återställt. Men om ett företag istället skulle frigöra kapital genom att sälja fakturor i ett tidigare skede så skulle konsekvenserna av ett sämre kassaflöde kunna motverkas.

Idag erbjuder banker och finansbolag en rad olika finansieringsformer, såsom att sälja fakturor, som kan vara intressanta att utvärdera för bolag som har försämrad likviditet.

Exempel på övriga finansieringsformer som kan vara intressant att utvärdera vid likviditetsbehov är:

  • Orderfinansiering
  • Varulagerfinansiering
  • Fakturaköp
  • Exportfinansiering
  • Fakturabelåning.

Vi på Qvido.se hjälper företag att kostnadsfritt utvärdera alternativen för att sälja fakturor för att motverka problemen som ett försämrat kassaflöde i ett företag kan resultera i. Du som företagare kan antingen gå direkt till www.qvido.se och kostnadsfritt konkurrensutsätta olika finansieringslösningar från svenska banker och finansbolag eller maila in en förfrågan om konkurrensutsättning till info@qvido.se.

Alternativkostnader och möjligheter

Ett företag som utvärderar ett fakturaköpsavtal för att sälja fakturor gör rätt i att noga överväga alternativa kostnader och intäkter som resulterar från ett sådant samarbete. Kostnaderna är relativt enkla att beräkna då de är i form av ett uttryckligt pris. Alternativa intäkter och besparingar som följ av fakturaköp kan däremot vara svårare att identifiera och kvantifiera. Här gäller det att noggrant analysera sitt företags aktuella marknadsposition och ställning i branschen.

Att sälja fakturor kan i många fall vara ett nödvändigt sätt att hantera likviditeten i bolaget under perioder med likviditetstoppar eller kraftig tillväxt. En fakturaköpslösning ger i dessa fall goda förutsättningar att hantera likviditetsbehovet och ta tillvara på de affärsmöjligheter som finns. För många små och medelstora företag kan själva fakturahanteringen vara en lika viktig del i samarbetet med finansbolag. Ett företag som själva hanterar alla fakturor kan i praktiken lägga ett stort antal arbetstimmar på att administrera och följa upp sina kundfordringar. Andra möjligheter som öppnar sig genom en ökad likviditet till följd av fakturaköp är, exempelvis, större kapacitet att förbättra villkor gentemot sina egna leverantörer genom förhandla sig till kassarabatter om ifall leverantörerna kan få betalt tidigare.

Ett råd till företag som utvärderar en lösning för att sälja fakturor är att inte bara se till det omedelbara likviditetsbehovet utan att även analysera hur de kan vara mer proaktiva med en stärkt likviditet i bolaget. Det handlar om att ha en bra överblick över sina egna flöden för att försöka visualisera hur frigjorda arbetstimmar och ett snabbare kassaflöde kan omsättas till ett starkare fokus på kärnverksamheten, flexibilitet att ta till vara på affärsmöjligheter och hur det egna företagets ställning i förhandlingar med andra parter kan förbättras.

Få kostnadsfri rådgivning idag!