Kundrelationen – en mycket viktig faktor vid val av factoringbolagKundrelationen genom factoringbolag?

factoring kundrelationKunder är det viktigaste ett företag har, därav uttrycket “kunden har alltid rätt”. Din kund är det absolut viktigaste för att din verksamhet skall fortleva och växa. Det är viktigt att din kund är nöjd, får bra intryck av dig och eventuella partners samt att de ser på din verksamhet med tillit över tid.

Många har kontaktat oss på Qvido.se och vill byta factoringbolag då de anser att kundrelationerna har påverkats på ett negativt sätt.

Nedan har ni ”bra-att-veta” om fakturabelåning/factoring och fakturaköp inom aspekten av kundrelationer:

  1. Dröjsmålsränta: factoringavtalen är olika formade. I vissa fall är det du som säljer fakturorna som står för kostnaden av försenade betalningar från dina kunder och i andra fall är det din kund som står för den kostnaden. Frågor du bör ställa dig är vad som är praxis i din bransch samt hur hårt eller positivt de olika uppläggen skulle slå mot din kundrelation?
  2. Leveransgodkännande: finansbolag och banker bör ta leveransgodkännande från din kund innan de initierar den monetära transaktionen till dig och ditt bolag. Detta gör man för att försäkra sig om att fakturan är korrekt, ingen dispyt ligger bakom samt att varan eller tjänsten är korrekt levererad. Leveransgodkännandet kan tas på olika sätt; bl.a. genom telefon, mail eller skriftligt godkännande. Här bör du fråga dig själv; vad är enklast för min kund, och vad föredrar dom? Kan man göra undantag från leveransgodkännande vid mindre fakturor? Man kan även förhandla med finansbolaget/banken gällande leveransgodkännandet givet att andra säkerheter kan ställas.
  3. Diskretion: vet du redan med dig att din kund är väldigt negativt inställd till att du säljer eller belånar dina fakturor? Om så är fallet är det viktigt att ni anger detta i ett tidigt skede vid upphandling av ny finansieringspartner för att se över vilken flexibilitet och vilka alternativa lösningar som finns tillgängliga för just ert unika behov.

VIKTIGT: alla finansbolag och banker som är anslutna till Qvido.se har gått igenom en kvalificerad kvalitetskontroll där vi gått igenom alla processer samt tagit referenser från nuvarande kunder samt fakturagäldenärer. De bolag som ej uppfyller våra strikta krav på hantering, kundbemötande, professionalitet och kvalitet har ej blivit godkända att ansluta sig till Qvido.se.

← Tillbaka till alla inlägg

Få kostnadsfri rådgivning idag!