Kund betalar inte – Lösning – Steg för stegkund betalar inte
I den här artikeln kommer du kunna läsa om hur du skall gå tillväga när din kund eller dina klienter inte betalar fakturorna som du adresserar till dem efter det att de har köpt en vara eller en tjänst från dig. Vi tar upp allt du behöver veta och du kan enkelt följa med i denna steg för steg guide för att få reda på hur du löser problemet med kunder som inte betalar.

Ibland är det oundvikligt, det kommer att hända förr eller senare, att en kund inte betalar sin räkning. Det är någonting du som företagare gärna undviker då det kan vara både kostsamt, tidskrävande och ibland rent psykiskt och fysiskt påfrestande. Vi på Qvido stöttar dig i dessa lägen och hjälper dig att sälja dina fakturor till ett bra pris så att du snabbt kan få in pengar i ditt företag igen, kontakta oss gärna här eller ring oss på: 010 – 330 30 99

Åtgärder att ta för att försäkra dig om att kunden kan betala

 1. Kolla upp bolaget i register
 2. Vilka personer är firmatecknare?
 3. Anmärkningar hos kronofogden?
 4. Kreditupplysning

kronofogden kund betalar inteDet finns vissa åtgärder du kan ta vid innan du ingår ett avtal med en kund för att försäkra dig om att denne går att lita på. Det första är att faktiskt kolla upp bolaget och deras, för att se vilka i företaget som har rätt att ingå ett avtal, dessa personer är företagets firmatecknare. Sedan kan du kolla med kronofogden om bolaget i fråga har några anmärkningar hos dem. Kronofogdens uppgifter är offentliga handlingar och du har rätt att begära ut dem oavsett vad. Sist men inte minst kan du göra en kreditupplysning på bolaget, detta kan du göra via Upplysningscentralen då får du reda på om bolaget har några betalningsanmärkningar och liknande.

Information från upplysningscentralen

Hos upplysningscentralen (UC) kan du uthämta följande upplysningar:

 • Kreditupplysningar
 • Marknadsinformation om företag
 • Bolagshandlingar i form av årsredovisningar och revisionsberättelser

Hos Upplysningscentralen kan du göra diverse olika sökningar och få fram alla uppgifter du kan tänkas behöva. Du kan t.ex. göra kreditupplysningar eller få marknadsinformation, få ut bolagshandlingar så som årsredovisningar och revisionsberättelser med mera.

upplysningscentralenDen allra vanligaste orsaken som förekommer vid problem att betala räkningarna är att det inte finns något skriftligt avtal, (tro det eller ej.) Finns det inget tydligt skriftligt avtal är det helt enkelt ord mot ord som gäller, och då tolkar oftast vardera part avtalet och problemet till sin fördel. Därför ska du alltid skriva ett avtal med kunden där det klart och tydligt står svart på vitt vad som händer om kunden inte betalar.

Om du har gjort allt detta och det sedan visar sig att kunden inte betalar ändå, hur ska du då bära dig åt för att få in dina pengar på bästa möjliga sätt?

Det första du har rätt till att göra är att begära dröjsmålsränta, detta innebär att kunden betalar ränta på oftast runt 8 %, detta skall dock ingå i det avtal ni skrivit på. Finns det inte med i avtalet eller om ni inte har ingått ett skriftligt avtal kan du begära dröjsmålsränta enligt räntelagen. Räntelagen innebär helt enkelt att du har rätt att begära en viss ränta som beräknas på summan kunden skall betala.

Det absolut viktigaste – Ta kontakt med kunden

 1. Första steget är att ta kontakt med kunden
 2. Skicka en betalningspåminnelse till kundens adress
 3. Inkludera all information om kostnaden och att dröjsmålsränta gäller i enlighet med avtalet
 4. Ring kunden och uppmärksamma denna att du har skickat en betalningspåminnelse

Det viktigaste steget och kanske det mest uppenbara är att ta kontakt med kunden ifråga. Det bästa sättet att göra detta är att skicka ett brev med en betalningspåminnelse. Där du förklarar för kunden att denne måste betala sin räkning och om den inte gör det kommer du ta vid rättsliga åtgärder. Det räcker med ett enda sådant här brev, det skall dock innehålla: Rubriken ”Betalningspåminnelse”, avsändare, mottagare samt datum. Specificerat vad din fordran gäller och från vilket datum samt att du kräver dröjsmålsränta, räntesatsen för dröjsmålsräntan måste anges. En kort förklaring om att kunden kan bortse från detta brev om betalning skett de senaste dagarna och bara inte hunnit fram ännu. Det brukar även vara effektivt att samtidigt ringa kunden och uppmärksamma dem på att ett påminnelsebrev är skickat och nämna att betalning bör ske snarast.

Inkassobrev – Kunden betalar inte efter första betalningspåminnelsen

Skulle kunden mot förmodan fortfarande envisas med att inte betala trots att du skickat ut en betalningspåminnelse kan du skicka ett inkassobrev. Du kan köpa denna tjänst via ett inkassobolag, detta brev utformas då enligt inkassolagens bestämmelser och du har rätt att ta ut en avgift från kunden för brevet. Inkassolagen säger att ett sådant här kravbrev som det kallas skall innehålla följande: Datum, kundens namn och eventuellt organisationsnummer, avsändare, grund för din fordran, kapitalbeloppet, räntan och skälig betalningsfrist, lämpligt betalningssätt och vilka åtgärder som kommer vidtas om betalning inte sker samt specifikation av inkassokostnader.

Betalningsföreläggande

Nästa steg i processen är betalningsföreläggande, har kunden inte betalat och det inte finns anledning att tro att han motsätter sig kravet kan man ansöka om ett betalningsföreläggande. Betalningsföreläggande bör inte användas om man har ett skriftligt bevis på sin fordran. Då är det bättre att direkt ansöka om stämning. Betalningsföreläggande ansöker du om hos kronofogden i den ort där kunden är registrerad. Blanketter för denna ansökan hittar du hos kronofogden och du kan även begära ersättning för alla avgifter som en sådan ansökning innebär. När du väl gjort din ansökan skickar kronofogden din ansökan till kunden som då har 10 dagar på sig att reagera.

Utslag från kronofogden

Om motparten inte motsätter sig kravet inom utsatt tid utfärdar kronofogdemyndigheten ett utslag som kan jämföras med en dom. Ett utslag kan användas för att hos kronofogdemyndigheten begära utmätning hos en kund. Om den betalningsskyldige däremot motsätter sig kravet kommer kronofogdemyndigheten att ta kontakt med dig och du har därefter 3 veckor på dig att avgöra om ärendet skall överlämnas till domstol eller inte.

Det finns en snabbare väg att ta!

Ansök om stämning direkt vid tingsrätten

Har du på något vis fått fram uppgifter om att kunden inte kan betala är det lättare att ansöka om stämning direkt hos tingsrätten än att blanda in kronofogden. Denna ansökan lämnas in vid den tingsrätt där kunden är registrerad och blanketterna du behöver för detta finns att få hos tingsrätten. Till ansökan behöver du både ditt och kundens registreringsbevis, dessa kan du begära ut från bolagsverket.

Stämningsansökan från tingsrätten

Tingsrätten skickar sedan ut en stämningsansökan till kunden som har möjlighet att yttra sig över din stämningsansökan. Kunden har oftast 3 veckor på sig från det att denne har delgivits din ansökan. I svaret skall det framgå om denne motsätter sig eller godtar kravet. Därefter är det tingsrätten som ska ta ställning till tvisten, detta sker genom ett sammanträde. Domaren försöker först och främst få till en förlikning mellan dig och kunden, går detta inte skall tvisten avgöras vid en huvudförhandling. Vid huvudförhandlingen får både du och kunden möjlighet att lägga fram er syn på saken och framlägga diverse bevis. Därefter dömer domstolen i målet, tänk på att domstolstvister kan ta lång tid, särskilt om de går vidare till högre instans.

Betalningsanmärkningen – Det som de allra flesta fruktar

Sist men inte minst, betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning registreras om kronofogdemyndigheten meddelat ett utslag efter ett betalningsföreläggande eller om det föreligger en dom från domstolen i ett tvistemål. Betalningsanmärkningar registreras hos de olika kreditupplysningsföretagen och försvårar därmed möjligheten för motparten att få framtida krediter. Ibland kan dessa företag registrera pågående mål i tingsrätten och det är inte samma sak som en betalningsanmärkning utan den anmärkningen kommer först efter utslaget.

Ta den absolut snabbaste vägen om du inte har tid med ovanstående process

Sälj dina fakturor till ett finansbolag

Som du kan se så tar allt detta väldigt långt tid och innebär att du som företagare inte får in dina pengar från kunden på ett väldigt långt tag, för att skippa hela den här processen och för att direkt få in pengar till ditt företag så kan du sälja dina fakturor direkt när kunden inte betalar via oss, detta sparar dig otroligt mycket tid och ork, något som man inte har allt för mycket av som företagare. Är du intresserad av det kan du enkelt fylla i dina kontaktuppgifter här så kontaktar vi dig och förklarar närmare hur det fungerar.

← Tillbaka till alla inlägg

Få kostnadsfri rådgivning idag!