Inkasso och Kronofogden – Vad gäller vid försenad betalning, lagar och reglerforfallen fakturaInkassobolag i Sverige finns det gott om, men vad gör de egentligen? Inkassobolagen finns till som hjälp för dig som företagare om det skulle uppstå problem med att en kund inte betalar sina räkningar. Genom att dra nytta av ett inkassobolags tjänster kan du som företagare få hjälp att driva in dina pengar, skulle inkassobolaget mot förmodan inte ha någon verkan på kunden kan du skicka ärendet vidare till kronofogden, mer om detta senare, men först ska vi berätta lite för dig om inkasso.

Skulle du ha ingått ett avtal med en kund och det visar sig sedan att kunden inte betalar sin räkning så kan du skicka skulden vidare till ett inkassobolag. Går skulden så pass långt blir kunden inte bara skyldig att betala själva skulden utan även en inkassoavgift på 180 kr, som regleras av inkassolagen. Kunden kommer alltså bli tvingad att betala ett högre belopp än den ursprungliga skulden om det går såhär långt. Dessutom skall kunden betala dröjsmålsränta, som bestäms av det ingångna avtalet, finns det inget avtal regleras denna ränta enligt räntelagen.

inkassoavgift
Skulle kunden motsätta sig, vilket denne alltid har all rätt att göra, om denne anser att inkassobrevet påstår felaktiga uppgifter, då har inkassobolaget inte rätt att driva in pengarna med hjälp av kronofogden utan de måste välja mellan att skriva av skulden eller skicka den vidare till tingsrätten där en domare avgör målet. Som kund skall du vända dig direkt till inkassobolaget om du har invändningar eller vill bestrida ditt inkassokrav. Om din anledning som kund att inte betala är för att du helt enkelt inte har pengarna kan du vända dig direkt till inkassobolaget och kräva att lägga upp ett slags betalningsplan så att du slipper följdkostnader om ärendet går vidare till rätten. Har du däremot invändningar mot skulden i sig är det mest sannolikt att ärendet kommer gå vidare till rätten där en domare får avgöra vad som skall hända. Är du företagare och vill veta hur du driver in en skuld, läs då gärna vår steg för steg guide här hur du driver in en skuld.

Lägg upp en betalningsplan – Det visar på välvilja

Om en betalningsplan upprättas kan du lätt undvika en betalningsanmärkning, så länge du fullföljer planen enligt avtal. Inkassoföretaget har också rätt till att debitera en uppläggningsavgift för en betalningsplan, denna regleras av inkassolagen.

Inkassobolagen kan inte göra precis som de själva känner för utan de styrs av en lag som kallas inkassolagen. Denna finns till för att skydda dig som använder dig av inkassobolagens tjänster, och dig som blir skyldig pengar till bolagen. Ett inkassobolag måste även ha tillstånd från datainspektionen för att få lov att bedriva sina verksamheter i Sverige.

Inkassobolagen styrs även av en tystnadsplikt som innebär att de inte får säga något om enskilda förhållanden. De får inte heller lämna ut uppgifter om inte gäldenären har gett sin tillåtelse, inte ens dennes familjemedlemmar får ta del av uppgifterna. Den som företräder gäldenären måste ha dennes fullmakt för att kunna få ta del av uppgifterna.

Vad är kronofogdens uppgift?

Kronofogdens huvudsakliga uppgift är att skapa ett slags balans mellan betalaren och den som skall ha betalt, deras uppgift är att driva in pengarna till dig som ska ha betalt men samtidigt att se till att den som skall betala får det stöd och hjälp den behöver för att kunna reda ut sin situation och betala. De har även uppgifter så som: betalningsföreläggande och skuldsanering.

kronofogden
Det som skiljer kronofogden från inkassobolag är att detta är en statlig verksamhet, inkassobolag är ofta privatägda och dessa finns det många av. Det finns bara en enda kronofogden och det finns inget finansbolag som erhåller samma tjänst som kronofogden gör. Inkassobrev/Inkassokrav kommer aldrig från kronofogden som många tror, utan dessa kommer från privata inkassobolag. Du bör alltid betala ditt inkassokrav så fort som möjligt för att undvika att ärendet går vidare till kronofogden. Man kan på sätt och vis säga att kronofogden ligger ett steg högre på maktstegen än inkassobolagen.

Vad har kronofogden rätt att göra?

– Utmätningar
– Skuldsaneringar
– Indrivning av skuld från utland
– Uträtta näringsförbud

Utmätningar av egendom
Kronofogden kan utföra andra åtgärder än inkassobolagen, de kan t.ex. göra en utmätning. Detta innebär att kronofogden kommer till ditt hem och kollar vilka tillgångar de kan beslagta för att sälja för att betala av din skuld. Du får alltid ett brev hem som förvarnar dig om denna händelse och betalar du hela din skuld innan datumet för utmätningen slipper du utmätningen, men skulle du inte göra det utförs utmätningen ändå. Utmätningen kan utföras även om du inte befinner dig i ditt hem vid tidpunkten, kronofogden tar då helt enkelt hjälp av en låssmed eller liknande för att komma åt dina tillgångar.

Skuldsaneringar
De kan även utfärda något som kallas skuldsanering, detta innebär att du som är skuldsatt kan ansöka om att få slippa betala delar av eller hela din skuld. Ett grundkrav för detta är dock att du som skuldsatt inte har möjlighet att betala av din skuld inom en överskådlig tid.

Indrivning av skuld från utland
Om någon i ett annat land är skyldig dig pengar kan du ta hjälp av kronofogden, det fungerar i stort sett på samma sätt som om det vore en inrikes skuld. Dock skiljer sig reglerna för betalningsföreläggande lite, det finns nämligen något som heter europeiskt betalningsföreläggande, det är då viktigt att delgivningskvitto lämnas in, hur skulden ska betalas måste framgå osv.

Uträtta näringsförbud
Kronofogden kan även uträtta ett näringsförbud, vilket innebär att du inte får bedriva näringsverksamhet, inte heller får du vara t.ex. bestrida inkassokravbolagsman i ett handelsbolag eller ledamot i ett aktiebolag eller teckna firma i ett bolag. Du får inte heller arbeta i en närståendes verksamhet. Ett näringsförbud uträttas av domstolen då någon döms för grova ekonomiska brott. Kronofogden övervakar sedan så att detta inte bryts mot och anmäler alla brott mot domen till allmän åklagare.

Kronofogdemyndigheten har funnits i Sverige sedan 1917. De finns till för att hjälpa samhället på så vis att hjälpa så många som möjligt att bli skuldfria, då samhället blir och går bättre ju mindre skulder det finns.

← Tillbaka till alla inlägg

Få kostnadsfri rådgivning idag!