Hur fungerar personlig borgen?Borgen – personlig- och skötselborgen

När rådgivare på Qvido.se dagligen talar med kunder är personlig borgen och borgenärsförbindelser ett ämne som frekvent diskuteras och som det ställs många frågor kring. Nedan blogginlägg ämnar reda ut dessa begrepp.

När ett företag önskar ingå ett factoringsamarbete kan det i vissa fall vara så att finansbolaget kräver att du skriver på en personlig borgen eller en skötselborgen.

I vissa fall brukar även somliga finansbolag kräva personlig borgen då man ingår i ett factoringsamarbete. Personlig borgen innebär att en eller flera firmatecknare, extern VD eller ägare till bolaget personligen borgar för hela fakturabeloppet. Ju fler borgenärer desto bättre. Skulle både fakturagäldenären och fakturautställaren utebli med betalning blir personen i fråga som borgat för fakturan personligt återbetalningsskyldig för fakturabeloppet. Exempelvis innebär detta att om fakturan gått tillbaka till utställaren efter t.ex. 30 dagar plus påminnelseperiod och företaget sedan inte själv kunnat betala fakturabeloppet så blir de personer som borgat betalningsskyldiga. Personlig borgen är generellt sett något som finansbolag använder på upplägg med regress, det vill säga factoringupplägg där företaget och inte finansbolaget bär risken. Värt att nämna är att det är extremt sällsynt att borgenären blir personligt återbetalningsskyldig för en faktura.

Skötselborgen tecknas oftast av företag som har antingen lägre kreditrating eller som är nystartade bolag. Skötselborgen innebär att företagaren borgar för att fakturan är korrekt och att företaget inte kommer att skicka fakturor till något annat finansbolag. Skötselborgen kan senare komma att tas bort efter att samarbetet mellan företagare och finansbolag visat sig fungera felfritt. Skötselborgen tecknas generellt sett oftast vid factoringsamarbeten utan regress, det vill säga när finansbolaget tar över risken.

I korthet används borgen av finansbolag som alternativ till andra säkerheter. Borgen vid factoring gör att finansbolagen kan känna sig trygga när de hjälper företag i behov av finansiering och därmed undvika oseriösa bolag.

← Tillbaka till alla inlägg

Få kostnadsfri rådgivning idag!