Fem bra sätt att hantera din likviditet efter sommaren.Tillhör du gruppen av företagare som har problem med likviditeten efter sommaren? Släpp allt arbete och ägna 5 minuter till att läsa nedan och kom igång på noll tid. Kontakta även Qvido på 010-330 30 99 alternativt via info@qvido.se eller via formulär på hemsidan för att få personlig rådgivning avseende er likviditet.

Lista på hur du hanterar din likviditet på bästa sätt

Hantera likviditet

1. Likviditetslösning? – I och med längre ledtider och kredittider, behöver många företag agera bank mellan sin leverantör och sin kund. Många gånger kan det handla om att ligga ute med pengar i över 90 dagar. Detta i kombination med att bankerna blir hårdare i sin utlåning blir det viktigare att hitta en likviditetslösning för de tider då man behöver frigöra kapital i bolaget.

2. Fakturera i tid – 
Fakturera alltid så fort arbetet är utfört eller tjänsten är levererad. Många gånger så släpar man på att fakturera och därmed försvårar man sin likvida situation. Sätt en tydlig rutin på löpande fakturering och minst en gång i månaden för att säkerställa att pengarna kommer in löpande till företaget.

3. Hantera betalningsvillkor – Detta gäller både som leverantör och som kund. Som kund är det viktig del i förhandlingen att fastställa betalningsvillkor, undersök möjligheten till att förlänga denna i den mån det går. Som leverantör kan man bestämma vilken kredittid som skall lämnas, normalt lämnas kredittid på 30 dagar. Utöver att bestämma betalningsvillkor, är det viktigt att följa kunders betalningsvanor, skicka påminnelser osv., risken för kundförluster ökar med tiden som obetald.

4. Inköp – Var kostnadsmedveten och se över dina möjligheter att erhålla bra priser på dina inköp. Försök förhandla fram avtal med de viktigaste leverantörerna. En kostnad på 1000 kr för företaget innebär många gånger att försäljningen måste vara närmare 2000 sek för att hantera relaterade kostnader. Många gånger kan det vara lättare att öka vinsten genom att minska kostnaderna i företaget.

5. Varulager – Många gånger sitter företag med ett stort varulager då de inte får ut rätt pris på varorna. Sänk priset och omsätt lagret för att frigöra kapital. Många företag tittar även på lösningar såsom varulagerfinansiering för att frigöra kapital och hantera kassaflöde.

 

← Tillbaka till alla inlägg

Få kostnadsfri rådgivning idag!