Fakturaköp – Jämför fakturaköp hos oss

Fakturaköp innebär att man säljer sina fordringar till ett finansbolag. Finansbolaget betalar företaget direkt för fakturorna minus en avgift för fakturaköpet.


Vad vill du lära dig om fakturaköp? Använd navigeringslänkarna nedanför för att gå till det som intresserar dig och det du vill lära dig mer om inom ämnet fakturaköp.

Allt du behöver veta om fakturaköp
Kredittid – vad är det?
Kostnader för fakturaköp & fakturabelåning
Att välja mellan Fakturaköp och Fakturabelåning
Ordlista för att förbättra dialogen med finansbolag
Vanliga påståenden om fakturaköp med privata gäldenärer5 överblickspunkter för fakturaköp1 Priset för fakturaköp beror på kreditvärdigheten
2 Likviditet är betalningsförmåga för ett företag på kort tid
3 Kredittid är tiden mellan faktureringsdatumet och till dess att den skall vara betald
4 Regress vid fakturaköp är ett köp som går tillbaka till ägaren av fakturan
5 Kortfristiga tillgångar är exempelvis kontanter, varulager & kundfodringar


Fakturaköp kan ske både med och utan regress. Med regress innebär att du som säljare behåller kreditrisken. Utan regress innebär att finansbolaget även övertar kreditrisken.
FakturaköpFakturaköp passar främst företag som har ett behov av att frigöra kapital löpande via en och samma aktör. Generellt ligger priset på mellan 2-5 % per 30 dagar. Ibland anges priset i årsränta likt belåningsupplägg. Priset beror främst på kreditvärdigheten, både den egna och kundens, kredittid på fakturan samt finansieringsvolym. Fördelen med att ha en samarbetspartner är att transaktionen sker snabbt och enkelt. Ytterligare fördel är att kundhanteringen sker enligt samma processer och du som företag kan vara säker på att dina kunder får ett och samma professionella bemötande.

På Qvido.se kan du kostnadsfritt starta igång en budgivning avseende fakturaköp. Skulle det behövas, kan du även få gratis rådgivning i samband med detta för att säkerställa att din finansieringslösning blir enligt ditt behov. Din förfrågan presenteras för ledande finansbolag på vår marknadsplats. Exempel på avtalsupplägg kan vara att sälja alla fakturor, fakturor med en specifik kreditrisk eller till en specifik kund. Utöver detta kan ni välja om ni vill använda fakturaköp med eller utan regress, dvs ifall försäljning av fakturor sker med eller utan kreditrisk.

  • Du som säljare av fakturor väljer själv vilka fakturor som ska säljas och när. Finansbolaget gör kreditprövningar av dina kunder och kontaktar därefter kunden för leveransgodkännande. Detta förfarande gäller framför allt vid nya kunder. Finansbolagen köper de godkända fakturorna och betalar ut pengarna till ditt företagskonto. Betalningen  hanteras normalt under en och samma dag.
  • Genom vårt personliga engagemang säkerställer vi god kvalité samt konkurrensmässiga priser för ett långsiktigt samarbete. Vi kan hjälpa dig med allt från att skräddarsy ett avtalsupplägg för fakturaköp till att utvärdera de inkommande anbuden. För oss är det viktigaste är att du blir nöjd med de inkomna anbuden.

Allt du behöver veta om fakturaköp

Fakturaköp är en av de tjänster som ingår i begreppet factoring. Att sälja sina fakturor till ett factoringbolag är ett sätt för ett företag att frigöra finansiella resurser snabbt och slippa invänta betalningen av fakturorna från kunden. Det kan också vara ett sätt att minska kreditriskerna, eftersom man kan avtala om att factoringbolaget står för alla risker om fakturorna inte skulle bli betalda i tid. Man slipper också den ibland betungande hanteringen av fakturor och allt som tillkommer: betalningsbevakning, påminnelser och eventuell kravhantering.

Fakturaköp blir allt vanligare, inte minst bland mindre och medelstora företag som befinner sig i en expansiv period. När företaget är i snabb tillväxt kan det vara extra bra både att frigöra tid och personal till den huvudsakliga verksamheten, samt att ha en snabb finansiering av fakturorna.

Varför vill factoringbolag köpa fakturor?

Att det finns finansföretag som har specialiserat sig på fakturaköp, beror förstås på att det finns ett stort behov och att det därför är lönande att köpa andra företags fakturor. Precis som det är lönande för banker och andra långivare att tillhandahålla lån, kan man också tjäna pengar på att tillhandahålla snabba pengar till de företag som har krav på sina kunder. För, naturligtvis kostar det pengar att sälja sina fakturor och kostnaden avgörs i de flesta fall av kundernas kreditvärdighet. Det vill säga, att om man har en kundkrets med hög kreditvärdighet får man bättre villkor, eftersom det betyder att factoringföretaget, företaget som köper fakturan, inte löper lika stor risk att fakturan inte betalas i tid.

Det företag som köper en faktura betalar inte ut hela det belopp som fakturan är värd. Hur stor del som betalas ut beror både på kundens kreditvärdighet och på det avtal man slutit mellan parterna. Vanligt är att man betalar mellan 60 % och 80 % av fakturavärdet och resten tas alltså som vinst i factoringföretagets rörelse. Det företag som köper fakturan tar också över risken, om inte avtalet gäller factoring med regress, då säljaren köper tillbaka de fakturor som inte har betalats inom avtalad tid. Vid denna typ av fakturaköp blir kostnaden för det säljande företaget inte lika stor, som när factoringföretaget tar hela risken.

Eftersom ett factoringföretag använder hela sin verksamhet till att hantera fakturaflöde, bevaka och matcha betalningar och handha påminnelser och eventuella krav, går det betydligt snabbare och är effektivare än när det sköts av de enskilda företagen, och man kan därför ha många kunder samtidigt, och därmed få en bra förtjänst.

Snabba pengar i kris eller tillväxt

Det finns olika orsaker till att man väljer att sälja sina fakturor, men att snabbt frigöra kapital till rörelsen är det huvudsakliga skälet, även om det också kan handla om att frigöra tid och personal, från den ibland betungade fakturahanteringen. När man har levererat en vara eller en tjänst och skickar en faktura till kunden, dröjer det ofta ända upp till 30 dagar innan pengar kommer in i rörelsen. Om inte kunden betalar i tid, tar det naturligtvis ännu länge tid, och man måste också lägga energi på att skicka ut påminnelser, och eventuellt också ta hand om kravhantering. För ett företag som kanske inte har så stabil ekonomi, eller ett företag som befinner sig i uppstartsskede, eller i snabbexpansion, kan det vara viktigt att få fram ett rörelsekapital snabbare och då kan ett alternativ vara att sälja sina fakturor och få pengarna direkt.

Ett företag har ju inte bara inkomster, utan man har också utgifter som ska betalas inom utsatt tid, och här kan just fakturaförsäljning vara till god hjälp. Eftersom man också får betala för denna tjänst, och alltså inte får ut 100 % av det fakturerade beloppet, kan inte alla företag använda sig av denna tjänst under hela verksamheten, utan får ta till detta alternativ i tider med sämre ekonomi, eller när tillväxten är stark och man snabbt måste ha tillgång till kapital.

Att tjänsterna fakturaköp och fakturabelåning vuxit kraftigt de senaste åren har förstås många olika orsaker. En orsak är att fakturaflödet hos många företag är stort, och att det är både bekvämt och mindre riskfyllt att låta andra ta hand om hanteringen. Men främsta orsaken är kanske att många företag upplever att det är svårare att få lån på banken, för att exempelvis klara av investeringar i företaget och då kan en försäljning av fakturor vara till hjälp för att få loss kapital. Många gånger kan det också vara ett bättre alternativ, med fördelaktigare villkor än på bankernas lån.

En annan orsak till att factoring har en växande marknad beror också på att allt fler företag har problem med att få in pengar på de fakturor man skickar ut. Genom att sälja sina fakturor minskar man därmed sina kreditrisker, samtidigt som man också slipper hanteringen av krav på sina kunder.
Hela finansmarknaden upplevs som tuffare idag och det gör att det också ses en allt större efterfrågan på tjänster som fakturaköp och fakturabelåning.

Kredittid – vad är det?

Många har sett ordet kredittid, men vet inte riktigt vad det innebär. Kredittid är den tid som går mellan att en faktura Kredittidskrivs ut och tills den ska vara betald. Under denna tid är det alltså en kredit man utnyttjar, och perioden kallas därför kredittid. När man får en faktura, med ett förfallodatum, tänker man kanske inte alltid på att detta faktiskt är en kredit, men eftersom man inte måste betala för varan eller tjänsten vid leverans, är det faktiskt frågan om en form av kredit. Och precis som vid ett lån, har man alltså en kredittid fram till förfallodagen. Skillnaden mellan faktura och lån, är att kredittiden vid en faktura oftast är 30 dagar, medan man har en betydligt längre kredit- eller lånetid när man lånar en större summa pengar hos banken.

Fakturaköp genom budgivning

Vanligast är att man tar kontakt med ett factoringbolag och upprättar ett avtal om hur fakturaköpet ska gå till och hur stor andel av fakturan man får i pengar. Man kan lämna över företagets hela fakturahantering, eller bara sälja enstaka fakturor och man kan välja factoring med eller utan regress. Men, det finns också ett annat sätt att sälja fakturor, som kan bli betydligt mer fördelaktigt för säljaren.

Budgivning på fakturaDet finns idag möjligheter att sälja sina fakturor, genom att låta olika factoringbolag bjuda, alltså i form av en sorts auktion på fakturor. Man anger då behovet för finansiering över hela året samt hur det är fördelat med antalet fakturor och beloppen på dessa. Det finns ett antal förmedlare av fakturaköp, som är helt oberoende, och alltså inte prioriterar någon budgivare framför andra. På ungefär samma sätt som när man lånar via förmedlare, får man ett antal bud att välja bland, och kan på så sätt sälja till det factoringföretag som ger de bästa villkoren. Detta blir lite mer säljarens marknad, eftersom fakturaköparna måste konkurrera om sina kunder.

Det finns många fördelar med att använda en förmedlare när man vill sälja fakturor. Dels slipper man själv leta upp olika finansföretag och banker för att jämföra villkor, vilket ger ett betydligt snabbare och smidigare förlopp. Dels finns det också stora möjligheter att få betydligt bättre betalt för sina fakturor, när factoringföretag tvingas att bjuda över varandra för att få köpa. Att budgivning driver upp priset vid både husförsäljning och auktioner är känt och på samma sätt fungerar det förstås när budgivningen handlar om fakturor.


Kostnader för fakturaköp & fakturabelåning

Det kan upplevas svårt att hålla koll på de olika kostnaderna för fakturaköp och fakturabelåning därför har vi sammanställt en guide över de vanligast förekommande kostnaderna. Banker eller finansbolag har olika upplägg på hur de väljer att ta betalt för sina tjänster. Vissa väljer en modell där allt är inbakat i en enda avgift medan andra har kostnaden uppdelar i olika delar. Det finns inget rätt eller fel när det kommer till olika betalningsmodeller, det viktiga är att få en god översyn över totalkostnaden. Genom en kostnadsfri upphandling av fakturaköp/fakturabelåning ingår genomgång och genomsyn av de olika anbuden både från ett pris och villkorsperspektiv.

Ränta – En avgift uttryckt i procent (%) av finansieringsbeloppet. Räntan varierar beroende på risken banken eller finansbolaget tar för att finansiera företagets utgående fordringar. I fakturabelåning anges räntesatsen baserat på årsränta och inte per den satta kredittiden på utgående fordran. Generellt hamnar räntan mellan 6-9 % på årsbasis.

Factoringavgift – I fakturaköp, både med och utan regress, anges avgiften per fakturabeloppet och den satta kredittiden. Generellt hamnar denna avgift mellan 2-4 % av fakturabeloppet per den satta kredittiden (30 dagar enligt det ovannämnda exemplet).

Hanteringsavgift – En avgift per faktura som företaget betalar för hanteringen av fakturorna. Avgiften varierar främst baserat på administrationen av fakturorna, exempelvis blir kostnaden högre vid pappersfakturor jämfört med elektroniska fakturor, antalet fakturor som skickas ut samt krav på utskicket. Många finansbolag har på senare tid börjat erbjuda möjlighet till att anpassa även utseendet på fakturorna för att passa kundernas krav.

Årsavgift – En fast kostnad som företaget får betala en gång per år för att vara kopplade till finansbolagets tjänst för fakturafinansiering. Generellt fungerar kostnaden som en uppläggningsavgift för nya kunder samt för att säkerställa att tjänsten och avtalet används. Summan för årsavgiften varierar mycket och många gånger brukar finansbolaget erbjuda nya kunder möjligheten till att testa på tjänsten med ett reducerad pris på årsavgiften.

Limitavgift – En avgift uttryckt i procent (%) av den godkända krediten banken eller finansbolaget erbjuder företaget. Normalt förekommer denna avgift i fakturabelåning, dock finns det vissa finansbolag som använder sig av limitavgift istället för årsavgift för ett fakturaköpsavtal.


Att välja mellan Fakturaköp och Fakturabelåning

När man som företagare tagit beslut om att man behöver förstärka likviditeten genom att frigöra kapital på bolagets kundfordringar (fakturor) är nästa steg att bestämma sig för vilken produkt man skall använda; fakturaköp eller fakturabelåning?

Nedan beskriver vi på Qvido.se de största skillnaderna så att ni lättare kan identifiera vad ni föredrar och vilken lösning som är mest optimalt för just ert bolag.

  1. När bolaget säljer sina fakturor (fakturaköp) kan bolaget få 100% av fakturornas värde i kredit. När man belånar sina fakturor (fakturabelåning) kan man i regel endast få mellan 60-80% av fakturornas värde i kredit.
  2. Vid fakturaköp kan bolaget bli av med hela kreditrisken medan bolaget i regel behåller kreditrisken vid fakturabelåning.
  3. Fakturaköp är en något dyrare produkt än fakturabelåning.
  4. Vid fakturaköp betalar bolaget en kreditavgift på fakturans värde medan man vid fakturabelåning betalar en månatlig årsränta på utnyttjad kredit.
  5. Vid fakturabelåning är det svårt att belåna fakturor mot enstaka kunder, särskilt om kunden står för en signifikant del av bolagets omsättning. Vid fakturaköp kan man i regel välja fritt vilka kunder och till vilka belopp bolaget vill sälja fakturor för.
  6. Fakturabelåning kräver i regel något mindre manuellt arbete från bolagets ekonomifunktion jämfört med fakturaköp.
  7. Vid fakturaköp kan bolaget vara igång inom 24-48 timmar – medan man vid fakturabelåning får räkna med något längre startsträcka.

Vilket alternativ passar er?

Ring gärna upp vår rådgivning på 010- 330 30 99 för att få professionell och personlig hjälp för att hitta det absolut bästa och billigaste upplägget för just ert bolag.


Ordlista för att förbättra dialogen med finansbolag

Ett generellt problem som många företagare upplever är dialogen med finansbolag. Många gånger används termer och uttryck som inte alltid är tydliga för den gemene mannen eller företagaren. För att underlätta dialogen med finansbolag har vi på Qvido.se skapat nedanstående ordlista för att förtydliga de vanligaste begreppen i fakturaköp. Lär dig uttrycken och därmed förbättra din dialog med finansbolag om ditt behov och förslag på lösning.

Samlingsord för fakturaköp, med och utan regress, samt fakturabelåning. Den gemensamma nämnaren är att denna finansieringsform tillåter företag att frigöra pengar/kapital som finns bundet i fordringar.

Regress: I samband med fakturaköp syftar denna term på möjligheten till att köpet av fordran kan återgå till den ursprungliga ägaren av fordran. Regressrätten syftar med andra ord till kreditrisken och vem som ytterst tar på sig denna.

Omsättningstillgångar / Kortfristiga tillgångar: Tillgångar i bolag som kortfristiga till sin natur. Generellt handlar detta om bland annat kontanter, osålda produkter som finns i lager, och kundfordringar, det vill säga andra företags och personers obetalda skulder till bolaget.

Kortfristig skulder: Skulder med en kortare löptid, dvs mindre än ett år. Den vanligaste kortfristiga skulden är leverantörsskuld, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster. Andra kortfristiga skulder är personalens intjänade semester och bonus. Även checkräkningskredit räknas oftast som kortfristig skuld.

Likviditet: Beskriver bolagets förmåga att betala sina kortfristiga kostnader och skulder med sina kortfristiga tillgångar, dvs betalningsförmågan som företaget har på kort sikt.

Gäldenär / Borgenär: En Gäldenär är företaget/personen som som har en skuld gentemot annan person/företag. Borgenären eller fordringsägaren som det även kallas har en fordran för skulden gentemot en gäldenär, vilken tagit lånet i fråga. Borgenären kan även sälja av sin fordran genom fakturaköp för att snabbt förbättra likviditeten istället för att invänta tidsfristen som lånet/fordran gäller innan betalning behöver ske.

Kredittid: Syftar på antalet dagar som krediten sträcker sig, dvs hur många dagar det är mellan fakturering och betalningsdatum.


Vanliga påståenden om fakturaköp med privata gäldenärer

Nedan sammanställer vi svaren på två av påståenden som bolag med privata fakturagäldenärer brukar nämna i samtal med rådgivare på Qvido.se.

Påstående: Finansbolag kan inte köpa fakturor när fakturagäldenären är en privatperson!

Svar:
Detta är långt ifrån hela sanningen. Många av finansbolagen kopplade till Qvido.se kan och vill erbjuda fakturaköp där privatpersoner är fakturagäldenärer. Kravet för att köpa en faktura är att gäldenären/privatpersonen i så fall är kreditgodkänd. Finansbolag kan kontrollera detta genom att ta en kreditupplysning. Beviljandet av att kunna köpa fakturan ställs i relation till privatpersonens årsinkomst och betalningsförmåga samt betalningsanmärkningar. Privatpersonens årsinkomst påverkar även om hur stor fakturaköpsvolym som finansbolaget kan finansiera.

Generellt brukar finansbolagen hellre köpa fakturor med företag som gäldenärer än fakturor med privatpersoner som är gäldenärer. Den huvudsakliga orsaken till detta är bland annat mer administration, en längre handläggningstid och en ökad risk till bestridande på fakturor som ställs ut mot privatpersoner i förhållande till fakturor mot företag.

Påstående: Finansbolaget vill inte köpa mina fakturor med ROT-avdrag.

Svar: Detta stämmer till viss del. Privatpersoner som äger sina bostäder och beställer bland annat renoveringsarbeten med möjlighet till ROT-avdrag är ofta kreditvärdiga. Det finns ett antal finansbolag som kan erbjuda fakturaköp på fakturor som ställs ut mot privatpersonen och som omfattar ROT-arbeten. Det som är avdragsgillt på renoveringsarbetet kan däremot inte säljas via fakturaköp utan den delen skall företaget rapportera direkt till skatteverket.


Få kostnadsfri rådgivning idag!