Fakturabelåning

Fakturabelåning är benämningen på likviditetsfinansiering som går ut på att belåna sina fordringar för att frigöra kapital.

Fakturabelåning

Viktigt att veta om fakturabelåning


1 Limit – Hur stor del av fakturorna som kan belånas
2 Belåna mellan 70% – 90% av en fakturas värde
3 Checkkredit är en kreditgräns som redan är beviljad
4 Administrationskostnaden för en faktura är cirka 300 kr

 


Fakturabelåning ses som ett alternativ till exempelvis checkkredit. För att bestämma hur stor del av fakturorna som kan belånas, fastställs en limit. Limiten anger med andra ord likviditetsutrymmet och brukar hamna mellan 70-90 % av värdet på fakturorna. Många företag överlåter även andra delar fakturahanteringen. Exempel på tjänster som kan överlåtas är fakturaadministration, påminnelsehantering samt reskontrahantering.

Fakturabelåning passar generellt företag i behov av att stärka sin långsiktiga likviditet genom ett strategiskt partnerskap. Genom belåning uppnår företag en högre grad av flexibilitet jämfört med andra kreditformer såsom företagslån.

På Qvido.se kan ni snabbt och enkelt starta en budgivning avseende fakturabelåning genom att ange information om företaget, dess kunder samt behov av finansiering. När förfrågan är sammanställd, utför vi på Qvido arbetet med konkurrensutsättning åt dig och du kan fortsätta att fokusera på din kärnverksamhet. När anbuden från finansbolagen är sammanställda och klara presenteras dessa för dig på ett enkelt och överskådligt sätt. Med Qvido.se kan ni ta del av marknadens bästa pris och villkor på fakturabelåning. Ni kan även få hjälp med kringtjänster kopplade till denna finansieringsform. Många av våra kunder har sparat upp till 40 % jämfört med sina nuvarande upplägg. Detta innebär flera hundratusen kronor per år på sista raden. Kapital som du kan använda för att satsa vidare på företaget och dess tillväxt.
Belåning av fakturaNär du har ett fakturabelåningsavtal på plats väljer du ifall du vill själv skicka ut fakturorna eller överlåta dessa till finansbolaget. Ifall fakturorna överlåts till finansbolaget, betalar de mellan 70-90% av fakturerat belopp omgående, minus kostnad för tjänsten. Resterande belopp betalas ut när din kund betalat fakturan.

De kunder som inte haft fakturabelåningsupplägg sedan tidigare har genom gratis rådgivning från Qvido.se lyckats hitta rätt finansieringsform och kringtjänster. För oss på Qvido.se är det viktigast att du som kund sitter i förarsätet och får den hjälp som är rätt för ditt företag.

Fakturabelåning mer ingående förklarat

Factoring är ett begrepp som snabbt vuxit på finansmarknaden, och det är många företag som använder sig av denna möjlighet att finansiera sitt rörelsekapital. Factoring är ett sätt att omsätta sina fakturor i reda pengar, utan att behöva invänta kundernas betalning, och det finns några olika former av denna tjänst. Man kan sälja sina fakturor, med eller utan regress, men man kan också belåna fakturan, och på så sätt snabbt få tillgång till pengarna.

Många företag upplever att det finansiella klimatet idag är tufft, och att det kan vara svårt att få lån på banken. Genom att belåna sina fakturor kan man då få loss pengar direkt och man slipper också hantera fakturor med allt vad det innebär. Man kan se fakturabelåning som en sorts lån, eller kredit, där man använder fakturan som säkerhet. När man vänder sig till ett factoringbolag för att belåna fakturor, får man en del av fakturabeloppet i pengar snabbt. Ofta betalas pengarna ut inom en eller ett par dagar och de kan användas i företagets verksamhet omedelbart. Det stärker företagets likviditet och kassaflödet blir jämnare, vilket ger bättre möjlighet till tillväxt. Ofta är det just företag i ett starkt tillväxtskede som använder sig av factoring, men det är naturligtvis också ett utmärkt hjälpmedel om finanserna inte är så starka för tillfället.

Man väljer själv vilka fakturor man vill belåna, och den samarbetspartner man väljer bedömer hur stor del av fakturan som ska betalas ut. Beloppet styrs oftast av kundernas kreditvärdighet. Beloppet som betalas ut kan ligga mellan 60 % och 90 %, beroende på det avtal som ingås. När kunden sedan har betalat fakturan, betalas resterande summa ut, utom den del som utgör avgift för tjänsten.
Det belopp som betalas ut direkt vid överlåtandet kan alltså ses som en förskottsbetalning av fakturan.

Likviditetsutrymme

Likvivitetsutrymme fakturabelåningMan talar ofta om ett företags likviditet och det är då betalningsförmågan på kort sikt man avser. Även om många företag har en bra likviditet finns det alltid anledning att se efter hur man kan stärka den, och hur man kan få ett större ekonomiskt utrymme. Det finns olika sätt att förbättra sin likviditet, och få ett större likviditetsutrymme.

Många varor och tjänster betalas idag via faktura, och mycket av företagets möjliga rörelsekapital finns bundet i kundkrav under kredittiden, innan fakturorna blir betalda. De flesta använder sig av en kredittid på 30 dagar, vilket kan vara lång tid att vänta på pengar för ett företag som inte har ett stort rörelsekapital, eller som befinner sig i en expansiv period. Att ha kortare kredittider, fakturera snabbare och se till att alla fakturor blir betalda i tid är sådant som stärker likviditeten. Men, det är inte alltid åtgärder som är möjliga.

För ett mindre företag, med en trogen kundkrets, till exempel, är alternativet till kortare kredittider kanske inte alls tänkbart. Här är kundrelationerna mycket viktiga och om kunderna efterfrågar en lång kredittid är det inte realistiskt att förkorta denna. Då får man istället se sig om efter andra sätt att utöka sitt likviditetsutrymme.

Den viktigaste åtgärden är att göra upp en likviditetsbudget, genom att fundera på vilket likviditets- och kapitalbehov företaget kommer att ha framöver. Här kan exempelvis belåning av fakturor vara ett bra hjälpmedel att snabbare omvandla fakturorna till pengar. Man kan också se till att företaget har en bra checkkredit, som också kan hjälpa till att lösgöra kapital vid behov.

Checkkredit för särskilda behov

Istället för ett lån, där man betalar ränta under hela lånetiden, kan det vara betydligt mer fördelaktigt för företaget att använda sig av en checkkredit. En checkkredit gör det möjligt att löpande låna pengar på kontot. Fördelen är att man bara betalar ränta för det kreditbelopp man faktiskt utnyttjar, och under den tid man använder krediten.

En checkkredit kopplas oftast till företagets vanliga konto, och den ger möjlighet att snabbt och smidigt låna pengar av banken när behovet uppkommer. Genom att krediten redan är beviljad behöver man inte ansöka närCheckkredit pengar tas ut, utan har fritt utrymme att ta ut pengar inom den avtalade kreditgränsen.

Med en checkkredit betalar man alltså bara ränta för den del av krediten man utnyttjar. Men det brukar också finnas en årsavgift på sådana krediter. Räntan på en kredit ligger ofta något högre än på ett lån, men eftersom man bara betalar ränta när man utnyttjar krediten blir det oftast ett ekonomiskt bättre alternativ med en checkkredit än ett banklån. Dessutom har man friheten att ta ut just det belopp man behöver vid de tillfällen pengarna behövs. Och allt eftersom man betalar tillbaka ökar man också det befintliga kreditutrymmet till nästa gång man behöver pengar.

Att man kopplar en kredit till företagets vanliga bankkonto är alltså vanligt, men man kan givetvis använda ett nytt konto för checkkrediten, om man av någon anledning söker en kredit hos en annan bank. Men, det kan vara bra att tänka på att det oftast är mest fördelaktigt att anlita en och samma bank för sina finansieringsbehov, eftersom man kan få bättre villkor om man samlar allt under ett tak. Å andra sidan är det bra att se till avgifter, räntor och villkor för checkkredit hos olika banker och låneinstitut, eftersom konkurrens kan ge bättre kreditvillkor. Att kolla olika banker, eller låta oss på Qvido ta fram de bästa förslagen är en bra idé.

Hur mycket av min faktura kan jag belåna?

Hur stor del av en faktura man kan belåna beror på det avtal man får hos factoringbolaget eller banken, där man belånar fakturan.

Vid denna bedömning kan kundernas kreditvärdighet ha inverkan på avtalet, eftersom en låg kreditvärdighet hos företagets kunder ökar risken för factoringbolaget. Men, naturligtvis ser man också till företagets egen kreditvärdighet.

Ett factoringföretag köper inte fakturor av, eller lånar ut pengar till vem som helst och desto mer stabilt och framgångsrikt ett företag är, ju lättare går det att belåna, eller sälja fakturor.

Normalt sett går det att belåna upp till 80 % av fakturans värde, och det är då det belopp som sätts in på kontot i samband med att man överlåter sin faktura. Det betyder att om man har en faktura på 10 000 kr, kan man få ut 8000 kr.

När kunden har betalat fakturan betalas resten av pengarna ut, om det återstår någonting sedan avgiften för tjänsten har dragits från summan. Om man också räknar in den besparing i tid och arbete man gör, genom att slippa hanteringen av fakturaflödet är det för många företag en lönsam affär.

Vill du veta hur mycket av din faktura som du kan belåna kan du höra av dig till Oss på Qvido genom att fylla i formuläret som du hittar här.

Är fakturabelåning en kostnadseffektiv finansieringsform?

Vi på Qvido har identifierat viktiga aspekter som bör inkluderas i kostnadskalkylen när man jämför fakturabelåning med andra finansieringsformer såsom checkkrediter och banklån.

Betala enbart för det du behöver: Tar du som företagare en banklån som löper under en viss löptid har du bundit upp en kostnad över tid som du ej kommer ifrån – oavsett om du de facto har behovet av att nyttja hela beloppet eller inte. Genom fakturabelåning kan du parera tillfälliga toppar och dalar och betalar enbart för den nyttjade delen av din kreditlimit.

Minskad administrationskostnad: Den genomsnittliga kostnaden för ett företag att hantera en faktura brukar enligt självkostnadsanalys hamna på ca 300kr (inkluderar allt från skapande av faktura, till utskick och indrivning).

Genom fakturabelåning brukar finansbolaget och banken erbjuda fakturaservice som en del utav lösningen. Hanteringskostnaden brukar hamna på ca 5-30 kr per faktura, vilket är en signifikant besparing jämfört med att hantera hela fakturaflödet internt.

Frigjorda resurser: Banken och finansbolaget föredrar oftast att även hantera fakturorna på service vilket inkluderar utskick av fakturor, påminnelsehantering och inkasso. Om man som företagare skall hantera hela detta flödet själv brukar man behöva en ekonomiassistent som utför detta arbete. Finansierar man sig genom fakturabelåning kan man alltså frigöra denna resurs och bli av med större delen av administrationskostnaden genom att låta banken hantera det. En genomsnittskostnad för en heltidspersonal som ekonomiassistent kostar företag idag ca 400.000 SEK per år. Det finns alltså en del pengar att spara…

Detta är några av aspekterna man bör ta med i beräkningen när man funderar i banorna om fakturabelåning eller factoring. Totalt sett är vi på Qvido övertygade om att fakturabelåning kan vara en kostnadseffektiv finansieringsmetod utifrån en kostnadskalkyl som görs för betalningsprocessen i ett företag.

Hör gärna av dig till oss eller fyll i vårt kontaktformulär – så hjälper vi er kostnadsfritt att hitta de bästa fakturabelåningsavtalen i landet!

Få kostnadsfri rådgivning idag!