Hur du ska hantera Bluffakturor & FakturabedrägerierFakturabedrägerier, eller bluffakturor som också används som ett synonym för samma tillvägagångssätt, blir allt vanligare i dagens allt mer tekniska samhälle. Många av bedragarna har flyttat över till internet och nätbedrägerier blir därför allt vanligare och syftar nu som oftast till en produkt eller tjänst som sägs ha beställts genom internet, därför måste du passa dig väldigt noga när du surfar runt på olika hemsidor och webbutiker, och alltid läsa det finstilta innan du genomför något, för trots att du är helt oskyldig kan en bluffaktura i värsta fall leda till att du hamnar hos Kronofogden.


Falsk faktura
För att undvika detta vill vi gärna ge dig ett par tips på vägen som visar på hur du kan och bör agera om du skulle bli drabbad.

 

Vad är en bluffaktura?

Svar: En bluffaktura innebär att du får ett krav på en betalning för en vara eller tjänst som du varken har beställt eller fått levererad.

Ett problem som är vanligare än vad man tror, och de allra flesta vet inte hur de ska agera när de väl drabbas och därför väljer de att helt enkelt betala för att slippa all tid det tar att bestrida betalningskravet. Det är framför allt av denna anledning som de personer som sysslar med fakturabedrägerier kan fortsätta, helt enkelt för att det är lönsamt.

Det kan dessutom vara så att man många gånger kanske inte ens märker av att man har fått en bluffaktura för att man har dålig koll på sin ekonomi vilket leder till att bluffakturan blandas ihop med alla andra fakturor som faktiskt ska betalas således betalar man bluffakturan i tron om att man faktiskt har beställt det som anges.

 

Varför får man en bluffaktura?

Det är främst redan etablerade kriminella organisationer och personer som sysslar med fakturabedrägerier för ekonomisk vinning.

Om du är egen företagare så är du i en särskild riskzon då dessa organisationer främst riktar in sig på nyetablerade företagare som kanske inte riktigt har tid att granska alla fakturor som skall betalas och som samtidigt ska betala en rad nya fakturor. Chansen för att bluffakturan försvinner med mängden är alltså större för företag eftersom att de handhar mer fakturor än vad en privatperson normalt har.

 

Hur får de reda på mina kontaktuppgifter?

Våra kontaktuppgifter finns idag mer eller mindre tillgängliga helt och håller på internet och de är inte särskilt svårt för någon att snabbt plocka ut långa listor med namn och adressinformation till privatpersoner och företag.

Om man får en faktura kan man tro att man är speciellt utsatt men det är faktiskt så att samma faktura skickas till hundra- och kanske även tusentals andra personer. Bluffakturor är alltså ett utbrett problem men som inte alls kräver så mycket arbete även om man skulle bli drabbad, det är nämligen väldigt enkelt att bestrida en bluffaktura.

Bluffakturor går helt enkelt ut på att den som har skickat en felaktig faktura till dig vill att du ska betala den. Det kan låta väldigt simpelt att inte betala men faktum är att det i många fall faktiskt fungerar. Det är många som betalar fakturan, icke medvetande om att det är en bluffaktura eller kanske i värsta fall för att de inte vet hur de ska hantera det.

 

Hur ser en falsk faktura ut?

En bluffaktura kan se ut på många olika sätt men de som sysslar med att utforma bluffakturor har blivit mycket bättre med tiden och det är väldigt lika vanliga fakturor och är således svåra att skilja på. Det blir nämligen allt vanligare att man får en bluffaktura från ett företag som man har haft kontakt med tidigare men där fakturan inte alls överensstämmer med det man har beställt eller betalar för. Då är det bästa du kan göra att kontakta företaget och fråga om det är de som har skickat fakturan och fråga samtidigt vad den avser, om det är något som du inte har beställt så skall du direkt bestrida betalningskravet.

De kriminella organisationer som sysslar med falska fakturor lägger ner mycket tid på att tillverka professionella och trovärdiga fakturor eftersom att de ökar chanserna för att fakturan betalas direkt utan någon misstanke från den utsatta personen eller företaget.
Dessa felaktigt utformade fakturor är relativt ofta kopplade till annonseringslösningar på internet. Även oseriös telefonförsäljning har blivit ett stort problem och anmälningar till företag som sysslar med telefonförsäljning har ökat markant de senaste åren. Konsumenter känner sig ofta lurande och vilseledda och får fakturor för produkter som du inte har beställt över telefon.

Om du känner att du har blivit drabbad av en oseriös telefonförsäljare är det viktigt att du tar kontakt med företaget och tar reda på hur avtalet ser ut, för att klargöra om du har beställt något eller inte. Om det inte skulle ge resultat kan du alltid vända dig till Konsumentverket för vidare hjälp i frågan.

 

Bluffakturor från utlandet vid e-post blir vanligare

Det börjar också bli väldigt vanligt att man får utländska fakturor skickade till sig via exempelvis e-post. Tidigare har dessa ofta varit väldigt dåligt utformade med dålig engelska, men idag är de faktiskt väldigt professionellt utformade och de har ofta med ett hot som skrämmer många ovetandes till att betala. Det som är viktigt att tänka på är att du absolut inte under några som helst omständigheter ska lämna ut några uppgifter till bedragaren.

Vad du ska göra i detta läge är att kontakta Svensk Handel och skicka en kopia på bluffakturan till dem.

 

Erbjudanden som ser ut som fakturor

En annan sak som också är allt vanligare är att företag utformar sina erbjudanden på ett sådant vis att mottagaren misstolkar dem som faktiska fakturor och därför betalar. Eftersom att det är just ett ”erbjudande” från företaget så är det svårt att i efterhand påvisa att det var en falsk faktura när det i själva verket var ett erbjudande, många känner sig då dumma att de har blivit lurade och accepterar helt enkelt kostnaden och betalar.

Dessa fall med felaktigt utformade erbjudanden skall dock tillhöra dålig marknadsföringssed eftersom att det är ett brott mot marknadsföringslagen (2008:486) och skall anmälas till Marknadsdomstolen där företaget som har ställt ut fakturan kan tilldelas vite.

 

Hur bestrider man en faktura och vad händer om jag inte gör det?

Men vad ska man då göra när man väl har blivit utsatt, finns det några steg att följa för att säkerställa att man inte behöver betala fakturan samtidigt som man inte riskerar att få inkasso krav och slutligen hamna hos kronofogden.

Om du har fått en bluffaktura är det viktigt att du bestrider den så fort som möjligt för att undvika att bli skuldsatt. Följ stegen nedanför.

 

Steg för steg såhär bestrider du en faktura

1.

Du bestrider en faktura genom att tydligt ange med stor text på fakturan att den bestrids, använd förslagsvis orden ”Fakturan Bestrids” med stor text över fakturan så att det inte går att missa. Det är också viktigt att det går att fastställa datum du kan därför skanna in fakturan och maila över den alternativt skicka dem med ett brev via posten.

2.

Fakturan skall skickas tillbaka till avsändaren, spara även en kopia som bevis.

3.

Gör samtidigt en polisanmälan då det faktiskt är ett försök till bedrägeri du har blivit utsatt för. Att göra en polisanmälan är viktigt för att synliggöra det växande problemet med bluffakturor och en polisanmälan kan på lång sikt hjälpa till att få stopp på hela problemet och minska risken att flera blir utsatta för samma brott.

4.

Bestrid eventuella påminnelser, inkassobrev och kanske till slut även ett betalningskrav från Kronofogden på samma sätt som du gjort med den första fakturan. Om du inte skulle göra det skulle det kunna uppstå en skuld hos kronofogden.

Ta tag i bluffakturan så snabbt som möjligt och gå igenom de steg som vi beskriver ovan för att vara på den säkra sidan.

 

Konsekvenser av falska fakturor

Konsekvenserna av falska fakturor kan alltså i värsta fall bli väldigt allvarliga och resultera i att du får betalningsanmärkningar.

Blufföretagen riktar ofta in sig på en stor målgrupp och om det är många som anmäler samma företag/person så är det större chans att det faktiskt leder till ett åtal eller liknande. Att anmäla leder dessutom till att mörkertalet bland bluffakturor minskar och att man faktiskt uppmärksammar problemet och att man långsiktigt kan arbeta för en mer hållbar lösning på problemet.

Att bestrida en faktura är varken särskilt svårt eller tidskrävande och något som du verkligen bör göra för att hävda din rätt som konsument. Men om du skulle känna att du vill ha mer stöd kan du alltid kontakta Svensk Handel eller Konsumentverket som alltid står på din och andra konsumenters sida när det uppstår problem som detta.

← Tillbaka till alla inlägg

Få kostnadsfri rådgivning idag!