Blogg

Hur du ska hantera Bluffakturor & Fakturabedrägerier

Fakturabedrägerier, eller bluffakturor som också används som ett synonym för samma tillvägagångssätt, blir allt vanligare i dagens allt mer tekniska samhälle. Många av bedragarna har flyttat över till internet och nätbedrägerier blir därför allt vanligare och syftar nu som oftast till en produkt eller tjänst som sägs ha beställts genom internet, därför måste du passa dig väldigt noga när du surfar runt på olika hemsidor och webbutiker, och alltid läsa det finstilta innan du genomför något, för trots att du är helt oskyldig kan en bluffaktura i värsta fall leda till att du hamnar hos Kronofogden. För att undvika detta […]


Inkasso och Kronofogden – Vad gäller vid försenad betalning, lagar och regler

Inkassobolag i Sverige finns det gott om, men vad gör de egentligen? Inkassobolagen finns till som hjälp för dig som företagare om det skulle uppstå problem med att en kund inte betalar sina räkningar. Genom att dra nytta av ett inkassobolags tjänster kan du som företagare få hjälp att driva in dina pengar, skulle inkassobolaget mot förmodan inte ha någon verkan på kunden kan du skicka ärendet vidare till kronofogden, mer om detta senare, men först ska vi berätta lite för dig om inkasso. Skulle du ha ingått ett avtal med en kund och det visar sig sedan att kunden […]


Kund betalar inte – Lösning – Steg för steg

I den här artikeln kommer du kunna läsa om hur du skall gå tillväga när din kund eller dina klienter inte betalar fakturorna som du adresserar till dem efter det att de har köpt en vara eller en tjänst från dig. Vi tar upp allt du behöver veta och du kan enkelt följa med i denna steg för steg guide för att få reda på hur du löser problemet med kunder som inte betalar. Ibland är det oundvikligt, det kommer att hända förr eller senare, att en kund inte betalar sin räkning. Det är någonting du som företagare gärna undviker […]


Hur fungerar personlig borgen?

Borgen – personlig- och skötselborgen När rådgivare på Qvido.se dagligen talar med kunder är personlig borgen och borgenärsförbindelser ett ämne som frekvent diskuteras och som det ställs många frågor kring. Nedan blogginlägg ämnar reda ut dessa begrepp. När ett företag önskar ingå ett factoringsamarbete kan det i vissa fall vara så att finansbolaget kräver att du skriver på en personlig borgen eller en skötselborgen. I vissa fall brukar även somliga finansbolag kräva personlig borgen då man ingår i ett factoringsamarbete. Personlig borgen innebär att en eller flera firmatecknare, extern VD eller ägare till bolaget personligen borgar för hela fakturabeloppet. Ju […]


Exportfactoring – varför skall man använda detta?

Många frågar om det går att använda sig av fakturaköp/fakturabelåning vid export? Svar: Ja det går bra! Vi på Qvido.se har ett flertal samarbetspartners som erbjuder exportfactoring. Varför exportfactoring? 3 skäl varför du ska välja factoring vid utlandsaffärer   Enkelt sätt att skydda sig mot riskerna vid fakturering utomlands Slipp kostnad för inkasso i utlandet Gardera ditt företag mot valutarisk och kreditrisk       För mindre företag som inte har så stor erfarenhet av utlandsaffärer och betalningsflöden utomlands kan exportfactoring vara ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att skydda sig mot de riskerna. Förutom att man garderar sig mot valuta- […]


Vad innebär egentligen Basel III och hur kan det komma att påverka dig som företagare?

Efter finanskrisen 2008-2009 togs det fram nya regelverk och riktlinjer inom bankvärlden, den mest omfattande är regleringsstandarden Basel III. I denna artikel kommer du kunna läsa mer om hur detta påverkar företagare och banker i Sverige. Innebörden av Basel III Innebörden av denna reglering är egentligen att det ställs högre krav på bankerna gällande kapital och likviditet. Det övergripande syftet med det nya regelverket är att stärka bankernas förmåga att stå emot förluster och att minska sannolikheten för nya finansiella kriser. Basel III kommer att innebära att bankerna måste ha mer kapital av bättre kvalitet samt att helt nya krav […]


Fem bra sätt att hantera din likviditet efter sommaren.

Tillhör du gruppen av företagare som har problem med likviditeten efter sommaren? Släpp allt arbete och ägna 5 minuter till att läsa nedan och kom igång på noll tid. Kontakta även Qvido på 010-330 30 99 alternativt via info@qvido.se eller via formulär på hemsidan för att få personlig rådgivning avseende er likviditet. Lista på hur du hanterar din likviditet på bästa sätt 1. Likviditetslösning? – I och med längre ledtider och kredittider, behöver många företag agera bank mellan sin leverantör och sin kund. Många gånger kan det handla om att ligga ute med pengar i över 90 dagar. Detta i […]


Tillsyn av factoringbolag

Tillsyn av factoringbolag och finansbolag Finansinspektionen är en myndighet med tillsyn över bolag som bedriver finansieringsverksamhet. Det som är gemensamt för bolagen under tillsyn är att de räknas som banker eller kreditinstitut. Finansinspektionen beräknar att det finns drygt 4000 bolag som omfattas av deras tillsyn. Finansbolagen behöver efterleva en rad regleringar som bl.a. kapitaltäckning och en rad förordningar från EU. Tillsyn av factoringbolag? Men hur hanterar finansinspektionen tillsynen av finansbolag som erbjuder factoring men som inte bedriver bank eller kreditinstitut?  Det finns idag ca 100- tal finansbolag som erbjuder olika former av factoringlösningar men som inte agerar bank eller kreditinstitut. […]


Småföretagen i behov av finansiering lyfter factoringbranschen

Småföretagen får allt svårare att få finansiering av bankerna. 100 000 små- och medelstora företag saknar kreditvärdigt. En effekt är att den anonyma factoringbranschen fått ett rejält uppsving med en tillväxt på ca 40 procent i genomsnitt de senaste två åren. Vad beror det ökade behovet på? – Bankernas hårdnade krav vid utlåning pressar företag med sämre kreditvärdighet att söka finansiering från annat håll. Den stora vinnaren är factoring som de senaste fem åren vuxit kraftigt. Tillväxen för branschen fortsätter i takt med ett kärvare ekonomiskt klimat. Enligt sammanställningen från Qvido saknar var tionde småföretag kreditvärdighet, d.v.s. saknar A-rating. Totalt rör det sig […]


Hur regleras betalningstid på fakturor?

Många företagare har läst om betalningstid på fakturor och den lagändringen som skedde i början på året. Nedan finner du en sammanställning på hur den påverkar dig som företagare.   1 Betalning skall ske 30 dagar efter det att fakturan har lämnats över. 2 Gäller fakturor som ställs mot offentlig sektor och myndigheter. 3 Rätt till förseningsersättning på 450 kr som ej går att avtala bort. Den 16 mars 2013 så infördes en ny lagreglering i Sverige för betalningstid Lagändringarna (som bygger på ett EU-direktiv) innebär att företag och myndigheter (fakturagäldenärer) ska betala en faktura senast trettio dagar efter det att borgenären […]


Kundrelationen – en mycket viktig faktor vid val av factoringbolag

Kundrelationen genom factoringbolag? Kunder är det viktigaste ett företag har, därav uttrycket “kunden har alltid rätt”. Din kund är det absolut viktigaste för att din verksamhet skall fortleva och växa. Det är viktigt att din kund är nöjd, får bra intryck av dig och eventuella partners samt att de ser på din verksamhet med tillit över tid. Många har kontaktat oss på Qvido.se och vill byta factoringbolag då de anser att kundrelationerna har påverkats på ett negativt sätt. Nedan har ni ”bra-att-veta” om fakturabelåning/factoring och fakturaköp inom aspekten av kundrelationer: Dröjsmålsränta: factoringavtalen är olika formade. I vissa fall är det […]


Likviditetsproblem – Frigör likviditeten genom att sälja dina tillgångar

Vad är likviditet? Svar: Likviditet när man talar om företag, så syftar man till företagets betalningsförmåga och dess förmåga att lyckas få fram kontakter. Likviditeten är alltså ett sätt att mäta ett företags möjlighet att betala sina skulder/fakturor. Varför är det viktigt att veta? Det är viktigt att veta för en borgenär huruvida företaget man gör affärer med kan betala för de tjänster eller varor de köper. Vad är skillnaden på att vara likvid och illikvid? Likvid är en person eller ett företag som anses ha en god likviditetsförmåga och anses kunna betala sina räkningar i tid. Illikvid är benämningen […]


Få kostnadsfri rådgivning idag!


Kategorier

BloggExportfactoringFactoringFactoringbolagFaktureringFinansbolag