Hur regleras betalningstid på fakturor?Många företagare har läst om betalningstid på fakturor och den lagändringen som skedde i början på året. Nedan finner du en sammanställning på hur den påverkar dig som företagare.

 

1 Betalning skall ske 30 dagar efter det att fakturan har lämnats över.
2 Gäller fakturor som ställs mot offentlig sektor och myndigheter.
3 Rätt till förseningsersättning på 450 kr som ej går att avtala bort.

Den 16 mars 2013 så infördes en ny lagreglering i Sverige för betalningstid

Lagändringarna (som bygger på ett EU-direktiv) innebär att företag och myndigheter (fakturagäldenärer) ska betala en faktura senast trettio dagar efter det att borgenären (betalningsmottagaren) har lämnat krav på betalning.

Det är förmodligen tidigt att redan nu utvärdera lagregleringens påverkan på Svenska företagares betalningsrutiner och likviditet. Förhoppningen är att lagregleringen skall resultera i en likviditetsförbättrande effekt till Svenska företag och därmed bli ett positivt inslag till andra likviditetsförbättrande tjänster som företag idag väljer att konkurrensutsätta via den kostnadsfria marknadsplatsen Qvido.se.

Den nya lagregleringen får förmodligen störst positiv påverkan för företag (borgenärer) som haft långa betalningstider på sina fakturor mot offentligsektor och myndigheter. Lagregleringen innebär nämligen att myndigheter och offentliga organ inte kan avtala om längre betalningstider än max trettio dagar. Mot andra Svenska företag är det fortfarande tillåtet med längre betalningstid än trettio dagar om borgenären uttryckligen har godkänt det. Lagregleringen omfattar inte heller privatpersoner.

Den nya lagregleringen reglerar även förseningsersättning och dröjsmål som faller in när en fakturagäldenär är försenade i betalningen av en faktura. Borgenären har numera rätt till en förseningsersättning på 450 kronor. Denna rätt kan inte avtalas bort om det inte finns särskilda skäl för det. Det går inte heller att avtala bort borgenärens rätt till dröjsmålsränta. Myndigheter och andra offentliga organ som betalar för sent ska betala minst den lagstadgade dröjsmålsräntan. Lagändringarna innebär också att ersättningsbeloppen för inkassoåtgärder höjs.

Se den gamla lydelsen i lagen samt den nya om betalningstid på fakturor

Betalningstid på fakturor lag

← Tillbaka till alla inlägg

Få kostnadsfri rådgivning idag!