Vad innebär egentligen Basel III och hur kan det komma att påverka dig som företagare?Efter finanskrisen 2008-2009 togs det fram nya regelverk och riktlinjer inom bankvärlden, den mest omfattande är regleringsstandarden Basel III. I denna artikel kommer du kunna läsa mer om hur detta påverkar företagare och banker i Sverige.

Innebörden av Basel III

Innebörden av denna reglering är egentligen att det ställs högre krav på bankerna gällande kapital och likviditet. Det övergripande syftet med det nya regelverket är att stärka bankernas förmåga att stå emot förluster och att minska sannolikheten för nya finansiella kriser.

Basel III kommer att innebära att bankerna måste ha mer kapital av bättre kvalitet samt att helt nya krav på bankernas likviditet införs. Exempelvis måste bankerna ha en likvidietsbuffert om minst 30 dagar; dvs skall bankerna ha en buffert som är minst lika stort som nettoutflödet av pengar under 30 dagar. Dessutom stärks kapitalkravet samtidigt som goodwill inte kan räknas in som en kapitaltillgång.

I praktiken kommer Basel III innebära att det kommer sänka bankernas marginaler och medföra bankerna en högre kostnad vid utlåning. Detta kommer i sin tur att resultera i att storbankerna kommer prioritera större lån och krediter, med lägre risker, till de största och mest kreditvärdiga bolagen.

Då ca 25% av Sveriges små- och medelstora bolag har B- eller C- rating kommer krediter vara extremt svårt (om inte omöjligt) att få för dessa bolag. Alternativa finansieringslösningar så som; factoring, fakturaköp och fakturabelåning, kommer bli än mer populärt och accepterat och kommer på sikt att vara ett substitut till en traditionell checkkredit.

Implementeringstid för Basel 3

bankreglering basel 3 implementering

 

Alternativa finansieringslösningar

Vi på Qvido.se är exalterade över att vara Sveriges största marknadsplats inom factoring, fakturaköp och fakturabelåning som alternativa finansieringslösningar. Vi är stolta över att bidra till att stärka Sveriges tillväxt genom att hjälpa att finansiera entreprenörer till Sveriges bästa pris och villkor genom att konkurrensutsätta Sveriges ledande finansbolag och banker mot varandra.

Genomsnittskunden som använder Qvido.se sänker sin finansieringskostnad med ca 25-30%. Kontakta oss via formuläret till höger för att få reda på hur mycket du kan sänka dina finansieringskostnader.

← Tillbaka till alla inlägg

Få kostnadsfri rådgivning idag!